PŘÍPOJKY

I v místech, kde není zavedená přípojka nebo chybí celý plynovod, může klient zažádat o svou připojení. Pak ale přichází ke slovu i zákon, který musí přesně stanovit majetkové vztahy. Poté provede realizaci certifikovaná firma.

Žádost o přípojku mohou provázet komplikace

Každý zájemce o připojení k distribuční soustavě zemního plynu musí podat nezbytnou žádost distributorovi na území bydliště žadatele a jedná se o komplexní dokumentaci budoucího bydlení. Žádost o přípojku se podává i v případě, že už je v místě budoucí nemovitosti vybudovaná. Do žádosti se uvádí nejen adresa, ale také datum, od kterého bude žadatel plyn odebírat. Je také nezbytné uvést skladbu spotřebičů – tato informace má za účel zjistit předpokládané množství odebraného plynu. K vybudování nebo opravě plynovodní přípojky je také důležitá příprava projektové dokumentace.

- Problém může nastat, pokud přípojka v místě není zavedená anebo dokonce není ani zaveden plynovod.
- V obou případech bude nutné ošetřit budoucí majetkové vztahy k plynovodu.

Samotnou realizaci vybudování přípojky musí uskutečnit certifikovaná firma.