REVIZE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Období od jara do podzimu je ideálním časem pro revizi a servis plynového topného zařízení. Tím, že si necháte vše zkontrolovat a seřídit, získáte jistotu bezvadného, a hlavně bezpečného provozu po celou další topnou sezónu.

Revize plynových zařízení je hlavně pro vaši bezpečnost

Někdy platí ono rčení o „bychovi“, kterého je pozdě honit, dvojnásob. Proto, aby se vám něco podobného nestalo, musíte myslet na spolehlivost vašeho kotle.

- Od dubna do září se doporučuje provést revizi tohoto plynového zařízení.
- V tomto období jsou také nejpřijatelnější ceny.

Odborníci, kteří se touto problematikou zabývají, poskytují komplexní služby v této oblasti. Vše začíná vizuální kontrolou. Podle potřeby následuje vypuštění topné vody z přístroje, kontrola tlaku expanzní nádoby, celkové vyčištění přístroje a kontrola jeho funkce. Do revize pochopitelně spadá kontrola elektrického připojení, těsnosti plynu, odvodu spalin. Spolehlivost zajistí i odborné seřízení přetlakového hořáku pomocí analyzátoru (v případě kondenzačního kotle).

- Tím, že si necháte udělat revizi a servis svého plynového zařízení, neuspokojíte pouze naši legislativu, ale budete mít jistotu, že se nezařadíte mezi ty nešťastníky, kteří si díky svému nezodpovědnému přístupu zavinili nějakou nepříjemnou nebo i fatální nehodu.
- A kromě toho váš kotel vydrží mnohem déle.